Stranda Idrottslag


Medlemskap i SIL: Alle aktive, trenarar og oppmenn skal være medlemmer i Stranda IL. Stranda IL nyttar Norges Idrettsforbund si løysing for idrettslag/klubbar.
Medlemmane skal bruke Min Idrett for å betale medlemskontingent/treningsavgifter. Under «Medlemskap» finn du meir informasjon om: Innmelding/utmelding, Betaling av kontingent og Min Idrett, Medlemskort. Når du har betalt kontingent, kan du skrive ut medlemskort på din profil på Min Idrett


Jubileumsboka til Stranda IL:
«Topp og breidde gjennom 100 år».

Stranda Idrottslag si historie gjennom hundre år. Boka kan kjøpast hos Stranda Bok og Kontorservice eller bestillast på e-post:
le-aka@online.no. Pris kr 350,-
Laget sin støttespelar i mange år
NIF

Stranda Idrottslag

Postboks 234
6201 Stranda

Leiar: Leif Karlsen

Velkommen til Stranda Idrottslag si nye heimeside.

Her håpar vi at du kan finne nyttig informasjon om laget.
NB: Vi kjem til å legge ut meir info etter kvart


HJELP – INNLOGGING TIL MINSIDE!

Medlemskontingent 2015:

Medlemsansvarlege – Atle og Ståle – vil vere til stades på klubbhuset for å hjelpe medlemmer
som ikkje kjem seg inn på MinIdrett:


• Onsdag 18. februar kl. 17.00 – 21.00
• Tysdag 24. februar kl. 11.00 – 14.00


Meldingar:

Innkalling til årsmøte 2015 i Stranda Alpin.

Tid: Tirsdag den 17.02.2015, kl 1930
Sted: Varmestua

Sakliste:
1. Godkjennelse av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Årsmelding
5. Godkjennelse av regnskap
6. Val av styre
7. Innkomne saker


ÅRSMØTE for SIL-hovudlaget

Dato: 10. mars 2015
Stad: Klubbhuset


Medlemskontingent for 2015:

Medlemskontingenten for hovudlaget blir utsendt i byrjinga av februar månad.
Kontingenten for 2015 vil i år bli tilsendt som melding på e-post for alle medlemmar som er registert med e-post.
Medlemmane betaler kontingent på Min Idrett (sjå info under «Medlemskap»).
Honnørmedlemmar vil også få tilsendt kontingentkrav pr. giro.


Viktig melding:

ORIENTERING OM NYTT MEDLEMSOPPLEGG

Stranda IL har siste åra forsøkt ulike løysingar for å få til eit godt og fungerande medlemsregister.

Frå og med 1.april 2014 vil SIL ta i bruk Norges Idrettsforbund si løysing for idrettslag/klubbar.

Dette er ei online løysing. Det betyr at alle data om medlemmane vil bli lagra i KlubbAdmin på nettet.

Utførleg informasjon om KlubbAdmin og MinIdrett finn de på Stranda Idrottslag si nye heimeside under "Medlemskap".

Den 1. april vil data om alle våre registrerte medlemmar bli lasta opp til KlubbAdmin.

Då vil alle medlemmer som er registrerte med e-postadresser, få tilsendt brukarnamn og passord til MinIdrett. Medlemmane skal då kunne logge seg inn på www.MinIdrett.no og ajourføre opplysningar, betale kontigent, treningsavgifter og evt. melde seg ut av laget dersom det vert aktuelt.

Ta difor godt vare på tilsendt brukarnamn og passord.

Du kan også finne www.MinIdrett.no ved å bruke Stranda IL si heimeside ("Medlemskap").

Den som ønskjer det, kan gå inn på MinIdrett og ajourføre opplysningar.

Familiemedlemskap: Dersom alt går etter planen, så skal alle familiegruppene vere opplasta med familierelasjonar. Ein person i familien kan ved hjelp av tilsendt brukarnamn og passord gå inn og sjekke/korrigere opplysningane.

Medlemmar som ikkje er registrert med e-post, vil ikkje motta brukarnamn/passord. Desse kan ta kontakt med medlemsansvarlege i SIL, bruk e-post:medlem@strandail.no

Medlemskontigenten for 2014 vil i år bli tilsendt på e-post eller giro. Vi kjem attende med meir info når medlemskontigenten blir sendt ut.