Stranda Idrottslag


Medlemskap i SIL: Alle aktive, trenarar og oppmenn skal være medlemmer i Stranda IL. Stranda IL nyttar Norges Idrettsforbund si løysing for idrettslag/klubbar.
Medlemmane skal bruke Min Idrett for å betale medlemskontingent/treningsavgifter. Under «Medlemskap» finn du meir informasjon om: Innmelding/utmelding, Betaling av kontingent og Min Idrett, Medlemskort. Når du har betalt kontingent, kan du skrive ut medlemskort på din profil på Min Idrett


Jubileumsboka til Stranda IL:
«Topp og breidde gjennom 100 år».

Stranda Idrottslag si historie gjennom hundre år. Boka kan kjøpast hos Stranda Bok og Kontorservice eller bestillast på e-post:
le-aka@online.no. Pris kr 350,-
Laget sin støttespelar i mange år
NIF

Stranda Idrottslag

Postboks 234
6201 Stranda

Leiar: Leif Karlsen

STRANDA IL TRIM OG FRIIDRETTSGRUPPA

Informasjon:

Trim og Friidrettsgruppa har ikkje eiga heimeside.

Medlemmane i gruppa nyttar facebook-sider til intern informasjon om dei ulike aktivitetane.
Alle som vil kan bli medlemmer av desse sidene(sjå lenger nede).

Organisasjon:

Styre:    
Leiar: Ragnhild Opheim Gjerde 904 79 447
Styremedlem: Oddbjørn Arne Berge 905 14 504
Styremedlem: Liv Karin Hjelle Årdal 476 59 995
Styremedlem: Tove Nordstrand 996 11 591
Styremedlem: Marit Heltne 980 72 475

Aktivitetar:

Trim og friidrettsgruppa har ansvaret for:

• Fjelltrimmen:
Alle postane rundt i fjella ved Stranda. Sommartrim og vintertrim.
Alle aldersgrupper.

Facebookside: Fjelltrimmen Stranda Idrottslag.

Kontaktperson: Liv Karin Hjelle Årdal - 476 59 995


• Friidrett:
Friidrettsgruppa er ei lita men aktiv gruppe som har trening fleire gongar i veka.

Kontaktperson: Jan Ove Aslaksen – 474 56 509


Trim og friidrettsgruppa har også ansvaret for:

Barneidretten i Stranda IL.
Sjå meir info om dette under Barneidrett (sjå Meny).