Stranda Idrottslag


Medlemskap i SIL: Alle aktive, trenarar og oppmenn skal være medlemmer i Stranda IL. Stranda IL nyttar Norges Idrettsforbund si løysing for idrettslag/klubbar.
Medlemmane skal bruke Min Idrett for å betale medlemskontingent/treningsavgifter. Under «Medlemskap» finn du meir informasjon om: Innmelding/utmelding, Betaling av kontingent og Min Idrett, Medlemskort. Når du har betalt kontingent, kan du skrive ut medlemskort på din profil på Min Idrett


Jubileumsboka til Stranda IL:
«Topp og breidde gjennom 100 år».

Stranda Idrottslag si historie gjennom hundre år. Boka kan kjøpast hos Stranda Bok og Kontorservice eller bestillast på e-post:
le-aka@online.no. Pris kr 350,-
Laget sin støttespelar i mange år
NIF

Stranda Idrottslag

Postboks 234
6201 Stranda

Leiar: Leif Karlsen

HOVUDSTYRET I STRANDA IDROTTSLAG 2014

Hovudstyret i SIL består av arbeidsutvalet og leiarane i undergruppene

Arbeidsutvalet:
Leiar: Leif Karlsen 413 32 406
Nestleiar: Atle Løvoll 907 40 636
Økonomi: Rune Solbakken 926 04 775
Sekretær: Ann-Charlott Opshaug 976 77 559
Styremedlem: Gunn Støverstein 938 18 220
     
Vararepresentantar til arbeidsutvalet:
Vararepr.: Eivind Kåre Vågsæter 926 25 788
Vararepr.: Jo Teddy Drege 908 99 288
     
Fotballgruppa:  
Leiar: Torbjørn Langlo 452 45 826
Handballgruppa:
Leiar: Sonja Årvik 478 95 262
Ski-alpint:
Leiar: Jørund Hagen 992 38 138
Ski-langrenn:
Leiar: Unni Ytredal 915 79 447
Trim og friidrettsgruppa:
Leiar: Ragnhild Opheim Gjerde 904 79 447


Husstyret:

Jonny Jøsok

Anders Fjørstad

Nils Espelund


Heiderskomiteen:

Rune Hagebakk

Karl Magnus Hjelle

Sverre Hungnes