Stranda Idrottslag


Medlemskap i SIL: Alle aktive, trenarar og oppmenn skal være medlemmer i Stranda IL. Stranda IL nyttar Norges Idrettsforbund si løysing for idrettslag/klubbar.
Medlemmane skal bruke Min Idrett for å betale medlemskontingent/treningsavgifter. Under «Medlemskap» finn du meir informasjon om: Innmelding/utmelding, Betaling av kontingent og Min Idrett, Medlemskort. Når du har betalt kontingent, kan du skrive ut medlemskort på din profil på Min Idrett


Jubileumsboka til Stranda IL:
«Topp og breidde gjennom 100 år».

Stranda Idrottslag si historie gjennom hundre år. Boka kan kjøpast hos Stranda Bok og Kontorservice eller bestillast på e-post:
le-aka@online.no. Pris kr 350,-




Laget sin støttespelar i mange år
NIF

Stranda Idrottslag

Postboks 234
6201 Stranda

Leiar: Leif Karlsen

BARNEIDRETT

Barneidretten har ikkje eiga heimeside.

Medlemmane i gruppa nyttar facebook-sider til interninformasjonom dei ulike aktivitetane.
Alle som vil kan bli medlemmer av desse sidene (sjå lenger nede).

Organisasjon:

Trim og friidrettsgruppa i Stranda IL har ansvar for barneidretten.

Aktivitetar:

• Idrettsskulen 1. - 4. klasse:

I idrettsskulen har vi eit allsidig aktivitetstilbod der borna får prøve ulike aktivitetar.
Det er eit samarbeid mellom foreldre og Stranda vidaregåande skule, Idrettslinja.

Facebookside: Idrettsskolen Stranda IL (opa gruppe)
Kontaktperson: Ragnhild Opheim Gjerde 904 79 447

• Gymleik: Born 4-5 år:

Her prøver vi å aktivisere dei eldste borna i barnehagen.
Aktivitetar: Litt turn og mykje leik.

Facebookside: Gymleik Stranda IL (lukka gruppe)
Kontaktperson: Ragnhild Opheim Gjerde 904 79 447